Aanvraag indienen

Om een aanvraag in te dienen moet je een standaardformulier gebruiken:
aanvraagformulier (.docx) / aanvraagformulier (.pdf)

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons het formulier te bezorgen:

 1. Je geeft het af bij het onthaal van de FOD Sociale Zekerheid (je krijgt dan een ontvangstbevestiging)

  FOD Sociale Zekerheid
  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  DG Beleidsondersteuning en -coördinatie
  Kruidtuinlaan 50
  1000 Brussel
 2. Je stuurt het aangetekend op naar:

  Administratieve Commissie Arbeidsrelaties 
  DG Beleidsondersteuning en -coördinatie
  Kruidtuinlaan 50, bus 135 
  1000 Brussel
 3. Is een van de partijen ingeschreven bij een sociaal verzekeringsfonds, dan mag de aanvraag gebeuren via dit fonds.